header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 18 februari 2003

Tweede discussienota hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs

Op maandag 18 februari ontvingen wij van het kabinet de tweede discussienota over de hertekening van het onderwijslandschap secundair onderwijs. Niettegenstaande de eerste nota slecht onthaald werd door alle onderwijspartners, doet de minister verder alsof er niets aan de hand is. Ook in deze tweede nota houdt zij o.a. halsstarrig vast aan de reductie van het aantal lesuren in het TSO/BSO/KSO.

Deze nota kan u lezen in het bijgevoegd pdf-document.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.