header

« Terug naar het overzicht

zondag 26 januari 2003

COC nam niet deel aan de slotzitting van de Rondetafelconferentie: waarom niet?

2003-01-26: COC nam niet deel aan de slotzitting van de Rondetafelconferentie: waarom niet?

COC nam niet deel aan de slotzitting van de Rondetafelconferentie omwille van twee belangrijke redenen:

  1. Op de vergaderingen van de werkgroepen werd door de voorzitters aan de deelnemers meegedeeld dat de eindrapporten van de vijf werkgroepen zouden verwerkt worden tot één eindrapport dat dan opnieuw met de deelnemers zou besproken worden. Dit is niet gebeurd wat tot gevolg heeft dat niemand weet wie in welke mate achter welke standpunten staat. De kans is dus vrij groot dat de minister uit deze rapporten zal halen wat haar zint.
  2. Op 4 december beloofde de onderwijsminister de onderwijsvakbonden dat zij hen vóór 18 december schriftelijk een timing zou meedelen waarbinnen de gesprekken over de uitstapregeling, loopbaankrediet, … zouden plaatsvinden. De onderwijsvakbonden wachten nog steeds op de brief van de minister. Zij hebben dan ook de indruk dat zij deze gesprekken op de lange baan schuift.

Naast deze twee redenen zijn er ook andere punten van wrevel. Deze werden, samen met de vorige redenen, aan de minister meegedeeld via een open brief. Deze werd haar overhandigd op een kleine manifestatie op vrijdag 24 januari. Elke deelnemer aan de slotzitting kreeg een (leeg) doosje met daaraan bevestigd de reden waarom deze doos leeg was. Deze lege doosjes symboliseerden het uitblijven van een reële herwaardering van het onderwijspersoneel, het uitblijven van een reële vermindering van de werkdruk, het uitblijven van een uitstapregeling en het uitblijven van maatregelen die het onderwijsberoep meer aantrekkelijk maken.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.