header

« Terug naar het overzicht

zondag 15 juli 2012

Persbericht N-VA over ouderschapsverlof is niet juist

Vandaag verspreidde de N-VA een persbericht waarin gesteld wordt dat o.a. de leraars (en bij uitbreiding dus het onderwijspersoneel) uit de boot zou vallen voor wat betreft de verlenging van het ouderschapsverlof. Niets is minder waar. Zowel het federale koninklijk besluit (dat de onderbrekingsuitkeringen vastlegt) als de verschillende besluiten van de Vlaamse Regering die de voorwaarden voor loopbaanonderbreking vastleggen (en dus ook voor het ouderschapsverlof) werden inmiddels aangepast en zullen binnen afzienbare tijd in het Belgisch Staatsblad verschijnen. In deze besluiten wordt zelfs voorzien dat personeelsleden die deze verlenging niet hebben kunnen opnemen, ditalsnog zullen kunnen doen. In het volgende nummer van Brandpunt zal de nieuwe regeling toegelicht worden.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.