header

« Terug naar het overzicht

woensdag 23 april 2014

Personeelsleden van de opvangcentra GO!

Vandaag keurde het Vlaams Parlement onderwijsdecreet 24 goed. In dit decreet worden ook bepalingen opgenomen die verregaande gevolgen zullen hebben voor de personeelsleden van de opvangcentra GO!. De belangrijkste elementen worden in bijgevoegd document toegelicht. Het is dat document dat ook werd overhandigd aan de Vlaamse parlementsleden. De verdere concrete uitwerking van deze principes worden eerstdaags onderhandeld en opgenomen in een Besluit van de Vlaamse Regering. Eenmaal hierover duidelijkheid, zullen de leden in ledenvergaderingen hiervan op de hoogte worden gebracht. Wie hieromtrent vragen heeft mag altijd contact opnemen met coc.kcerpentier@acv-csc.be.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.