header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 21 oktober 2008

Mentoruren: voorlopige regeling wordt verlengd

Het besluit betreffende de toekenning van middelen voor mentorschap in het onderwijs (de ondersteuning van studenten en cursisten tijdens de stage, de ondersteuning van de leraar in opleiding en de aanvangsbegeleiding voor een leraar gedurende het eerste jaar van zijn beroepsuitoefening) was van toepassing tot en met 31 augustus 2008. De overheid engageerde zich vorig schooljaar om naar het schooljaar 2008-2009 toe een definitieve structurele regeling uit te werken met betrekking tot de berekening en toekenning van de middelen voorbehouden voor mentorschap.

Concreet hield dit engagement in dat de overheid het registratiesysteem van de stagiairs zou bijsturen en zou nagaan of en op welke wijze er gewichten zouden kunnen worden toegekend aan de parameters 'stagiairs' en 'leraren in opleiding'. Eén jaar later is er van dat engagement niets in huis gekomen.

Einde juli liet de overheid aan de scholen weten dat ze in september en oktober hetzelfde aantal mentor-uren mochten inrichten als in 2007-2008, en dat het definitieve aantal voor 2008-2009 tegen begin november zal worden meegedeeld. Deze werkwijze laat uiteraard toe dat scholen mentoren kunnen aanstellen, maar wijst ook op een gebrek aan respect voor de scholen en hun personeelsleden. Een degelijke schoolorganisatie vereist dat scholen op 1 september weten welke personeelsleden kunnen aangesteld worden en met welke opdrachten zij kunnen belast worden niet tot 1 november, maar tot het einde van het schooljaar. Bovendien is deze beslissing een inbreuk op de bepaling van cao VIII die stelt dat er met ingang van 1 september 2008 hiervoor vijf miljoen euro extra wordt voorzien.

Het is nu bijna eind oktober en de scholen zullen, in tegenstelling tot wat hen in juli werd meegedeeld, voor begin november toch niet weten op welke uren zij nu recht hebben. Eerstdaags zullen de scholen van de overheid een nieuwe brief krijgen waarin hen meegedeeld wordt dat de huidige regeling voor een maand verlengd wordt. Ondertussen is het nog koffiedik kijken welke oplossing zal gegeven worden aan scholen die met ingang van 1 december eerstkomend recht zullen hebben op minder uren dan die ze nu inrichten.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.