header

« Terug naar het overzicht

maandag 19 januari 2015

Vakbonden openbare sector vragen ernstige sociale dialoog: militantenconcentratie

Op woensdag 21 januari 2015 verzamelen de militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare sector om 11u aan het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Daarmee willen we onze eis om ernstig sociaal overleg over de situatie van de openbare sector in het licht van de recente regeerakkoorden hard maken. 

De federale regering moet niet enkel als coach optreden bij het interprofessioneel sociaal overleg. De regeringen hebben ook een cruciale rol als werkgevers en zij moeten die op een positieve manier opnemen aan de onderhandelingstafel van de openbare sector.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, FCSOD en VSOA wil dat de federale regering een ernstige sociale dialoog opstart. Concreet vragen we dat de regering rekening houdt met onze terechte argumenten om bepaalde maatregelen uit het federale regeerakkoord aan te passen, terug te schroeven of te schrappen, onder andere rond:

- het gebrek aan sociale dialoog voor de openbare sector;

- de aanval op het pensioen van het personeel in de openbare diensten;

- de ontslagen in de openbare diensten;

- de stelselmatige afbouw van het personeelsbestand

- het snijden in en het schrappen van werkingmiddelen

- de aanval op het statuut van het personeel in de openbare diensten.

In een warme samenleving zijn sterke, betaalbare en duurzame openbare diensten meer dan nodig. Ze voorzien een noodzakelijk dienstverlening voor iedere burger en vormen bovendien een onmisbaar vangnet voor de zwaksten. Door het sociaal overleg voor haar eigen openbare diensten te negeren, ontloopt de federale regering haar verantwoordelijkheden.

Afspraak militantenconcentratie

Woensdag 21 januari 2015 – 11u

Kabinet Minister van Pensioenen Bacquelaine

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

1000 Brussel


 
Onze website maakt gebruik van cookies.