header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 27 juni 2008

Directeurs willen flexibele leraars

In De Standaard van vandaag lazen we dat een bevraging georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting leert dat de schooldirecteurs als hoogste prioriteit stellen dat zij een versoepeling van de opdracht en taakinvulling van leraars wensen. Dat is uiteraard hun recht, maar dat doet ons denken aan de afwijkingen op de regelgeving die de directeurs van proeftuinen vroegen bij de start van hun proeftuin. Niet zelden werd hen door de overheid geantwoord dat de versoepeling die zij vroegen niet nodig was, omdat de regelgeving al toeliet wat zij vroegen. Hieruit blijkt dat zij de regelgeving niet kenden. Hetzelfde is het geval inzake personeelsaangelegenheden. Ook hier laat de regelgeving reeds zeer veel toe, maar uiteraard niet alles. Met de huidige regelgeving kunnen de directeurs die dat wensen, een flexibel personeelsbeleid voeren, maar dat veronderstelt dan kennis van deze regels. COC verstaat dat zij liever geen regels zouden hebben omdat zij die dan ook niet moeten kennen, maar dan vergeten zij dat personeelsleden van het onderwijs, net zoals andere werknemers, werknemers zijn met plichten, maar ook met rechten. Al te gemakkelijk vergeten de directeurs trouwens ook dat net dezelfde regels hen ook een rechtsbescherming bieden. 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.