header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 15 mei 2018

Pensioenbetoging 16 mei 2018 - UPDATE

Op 16 mei 2018 organiseren de drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een grote intersectorale actie in Brussel tegen het pensioenbeleid van de federale regering. De negen Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden roepen hun leden op om massaal deel te nemen aan deze pensioenbetoging.

Op donderdag 3 mei stuurden de vakbonden een gemeenschappelijk persmededeling uit om deze betoging aan te kondigen. Wat hierin staat, lees je hier.

Onderwijs verzamelt op 16 mei 2018 om 10.00 uur aan het Hendrik Conscience-gebouw, Koning Albert II-laan 15 in Brussel.

Het vervoer naar Brussel wordt geregeld door de lokale ACV-verbonden. Zij kunnen jou hier meer info over geven.

UPDATE: De NMBS legt acht extra treinen in om manifestanten naar Brussel te brengen. Het uurrooster kan je hier raadplegen.

Waarom actie voeren?
Er zijn heel wat pensioeningrepen gebeurd de voorbije jaren. Vooral de onderwijssector heeft al zware klappen moeten incasseren. De vervroegde uitstapregelingen werden gereduceerd of afgeschaft, de pensioenleeftijd is stelselmatig verhoogd, het pensioenbedrag is kleiner geworden en de diplomabonificatie is afgeschaft.

En nog is het niet gedaan. Er is het lopende debat over de zware beroepen. Als dat slecht uitdraait voor onderwijs, betekent dat opnieuw langer werken voor minder pensioen.  Wanneer de hele loopbaan als de berekeningsbasis voor het pensioen genomen wordt, zal onderwijs opnieuw inleveren op het pensioenbedrag. En door de verdere harmonisatie – lees: verdere afbouw van het onderwijspensioen – zullen we meer dan waarschijnlijk ook in de verdere toekomst nog moeten inleveren. Tot slot is er de dreiging van het puntensysteem. De koppeling van de pensioenen aan de economische en budgettaire situatie zal nefast zijn. Dan is het helemaal over en uit met een fatsoenlijk pensioen op een redelijke leeftijd.

In de pensioenkrant vind je meer informatie over wat al deze maatregelen concreet voor jou en je collega’s betekenen.

Massale oproep
COC roept op om op 16 mei massaal deel te nemen aan de actie. We roepen iedereen, jong en oud, op om solidair mee te betogen! Of je op woensdag 16 mei een opdracht hebt of niet, het maakt niet uit. Want wie niet mee betoogt, gaat akkoord dat wie vandaag een loopbaan in onderwijs begint, zal moeten werken tot 67 voor een kleiner pensioen. Wie niet mee betoogt, vindt dat de pensioennoemer mag verhogen, waardoor ook een vroegtijdige uitstap niet meer mogelijk zal zijn. Wie niet mee betoogt, is niet bekommerd om de kwaliteit van het onderwijs.

We willen je ook vragen je collega’s aan te spreken en hen te vragen solidair te zijn. Vakbondslid of niet, iedereen kan deelnemen. Verspreid deze oproep en de affiche dus gerust in je (hoge)school, centrum of instelling zodat al je collega’s op de hoogte zijn. De pensioenkrant en bijhorende powerpoint kunnen je helpen om je collega’s in te lichten over wat er precies op het spel staat.

Hoe staken?
Er is een stakingsaanzegging ingediend die toelaat om mee te komen betogen. Daarnaast vind je hier ook de individuele en collectieve stakerskaart.

Opgelet! Gebruik geen stakerskaart vanuit jouw verbond. Voor het verzamelen van de gegevens van de stakers van COC gelden enkel onderstaande formulieren.

Het is vereist dat je een individuele stakerskaart invult om een stakingsvergoeding te krijgen. Die kan je aan je ACV-verbond of je vakbondsafgevaardigde bezorgen. COC vraagt aan de vakbondsafgevaardigden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de collectieve stakerskaarten en deze te bezorgen aan de provinciale secretariaten. Meer informatie over het gebruik van de stakerskaarten en de (financiële) gevolgen vind je hier.

COC houdt je op de hoogte!
Wil je de laatste informatie over de pensioenbetoging? Kijk dan zeker regelmatig op deze website. Aan de hand van updates voorzien wij de laatste, nieuwe informatie. Volg zeker ook Facebook en Twitter. En tot slot, je kan ook altijd bij je vakbondsafgevaardigde terecht. Hij of zij ontving van COC nog bijkomende informatie.

Samen staan we sterk voor onderwijs! We rekenen op jouw solidariteit!

Denk eraan: COC gaat ervoor


 
Onze website maakt gebruik van cookies.