header

« Terug naar het overzicht

donderdag 24 mei 2018

Voorontwerp Cao IV Basiseducatie

Op een vergadering van het VOC BE op 19 april 2018 kwamen de vakorganisaties en werkgevers met de overheid tot een voorakkoord van CAO IV voor de Basiseducatie.

Het ontwerpakkoord gaat (zoals al eerder aangekondigd op de werkgroep) over en loopt grotendeels gelijk met de CAO XI van het leerplichtonderwijs:

  • een lineaire loonsverhoging (0,3% op 1 september 2018 en 1,1% op 1 januari 2021 t.o.v. augustus 2018)
  • een bijkomende baremieke verhoging (inwerkingtreding: 1 januari 2021)

De ontwerptekst van CAO IV moet nu eerst nog goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering, waarna hij kan ondertekend worden. 

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.