header

« Terug naar het overzicht

maandag 17 december 2018

Het zorgkrediet telt (beperkt!) mee voor het pensioen

Zorgkrediet

Op vrijdag 14 december 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat regelt hoe het zorgkrediet in aanmerking komt voor het pensioen.

In 2016 werd de gewone loopbaanonderbreking afgeschaft en kwam het zorgkrediet in de plaats. Het zorgkrediet kan, in tegenstelling tot de vroegere gewone loopbaanonderbreking, enkel worden opgenomen met een motief: de zorg voor een kind, medische bijstand, palliatieve zorgen, de zorg voor een kind met een handicap of het volgen van een opleiding.

De mogelijke periodes van zorgkrediet:

  • voltijds: 18 maanden
  • halftijds: 36 maanden
  • een vijfde: 90 maanden

Invloed op het pensioen

Het zorgkrediet komt in aanmerking voor het pensioen volgens dezelfde spelregels als de vroegere gewone loopbaanonderbreking. Voor gewone loopbaanonderbreking of zorgkrediet, opgenomen vanaf 1 januari 2012, zijn dit de spelregels:

  • Er tellen 12 maanden voltijdse of deeltijdse gewone loopbaanonderbreking en/of zorgkrediet mee voor het pensioen. Deze periode wordt uitgebreid met 24 maanden wanneer je een kind ten laste hebt dat jonger is dan 6 jaar.
  • In het geval van een één vijfde onderbreking tellen 60 maanden gewone loopbaanonderbreking en/of zorgkrediet mee voor het pensioen.
  • Over de hele loopbaan tellen maximum 60 maanden deeltijdse of voltijdse loopbaanonderbeking en/of zorgkrediet mee voor het pensioen
  • Vanaf de leeftijd van 50 jaar tellen 12 extra maanden mee in het geval van een halftijdse onderbreking en 180 extra maanden in het geval van een onderbreking voor een vijfde.

Woordbreuk

Voor COC is dit ‘too little too late!’ Het zorgkrediet staat immers los van de gewone loopbaanonderbreking. Er mag dus geen verrekening gebeuren tussen beide verlofstelsels. Het zorgkrediet zou onbeperkt aanneembaar moeten kunnen zijn (binnen de beperkingen van de 20%-regel). Dit is bij de onderhandelingen over het zorgkrediet door het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, ook herhaaldelijk zo gesteld. Voor COC is dit Koninklijk Besluit dan ook niet minder of niet meer dan woordbreuk! 

VVP en LVVPMR

In 2016 werd ook het verlof voor verminderde prestaties (VVP) hervormd. De drie toenmalige stelsels werden hervormd tot één stelsel verlof voor verminderde prestaties. De invloed van dit verlofstelsel op het pensioen is nog altijd niet wettelijk geregeld. Ook over de invloed van het langdurig verlof voor verminderde prestaties omwille van medische redenen (LVVPMR) is nog geen duidelijkheid.

Maar laat het nu al duidelijk zijn: COC beschouwt het huidige VVP als een aanpassing van het vroegere VVP. Het moet dus onder dezelfde voorwaarden in aanmerking komen voor het pensioen!

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.