header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 10 mei 2019

ACV Openbare Sector stelt verkiezingsmemorandum voor

Stop de afbraak van de overheid!

Minder overheidsuitgaven en ambtenaren, meer privatiseringen en uitbestedingen … De openbare sector had het de afgelopen legislatuur zwaar te verduren. De onderhandelingsruimte die de regering ons gaf, was vaak minimaal, soms zelfs onbestaande. Het gevolg? Openbare dienstverlening die zwaar onder druk komt te staan. En dat terwijl we nog steeds voor een begrotingstekort van 8 miljard euro staan. ACV Openbare Sector pleit voor een sterke overheid met ruimte voor een efficiënte sociale dialoog.

We hopen dat de volgende regeringen het belang van een sterke openbare sector wél erkennen en daar ook naar handelen. Want het mag ondertussen toch wel duidelijk zijn: van een gebrekkige openbare sector zonder investeringen is vooral de burger het slachtoffer!

In ons verkiezingsmemorandum schuiven we enkele prioriteiten naar voor waarvan wij hopen dat kiezers ze mee in beschouwing nemen wanneer ze hun stem uitbrengen, én waar verkozen politici nadien rekening mee moeten houden.

Onze eisen?

  • Zorg voor voldoende financiering van openbare diensten: sterke openbare diensten zijn immers de beste optie om basisdiensten zoals zorg, onderwijs, veiligheid of mobiliteit voor iedereen even toegankelijk te maken.
  • Stop de privatiseringstrend: als openbare diensten aan de private sector worden overgelaten, krijg je vaak duurdere en minder kwaliteitsvolle dienstverlening.
  • Statutaire tewerkstelling moet de norm zijn: de vaste benoeming werd immers in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat een politieke wissel van de macht geen professionele gevolgen heeft. Het statuut moet vermijden dat politici kunnen beslissen wie bijvoorbeeld al dan niet een loonsverhoging krijgt.
  • Geen plaats voor interimwerk: dat is slechts een nepstatuut, zonder werk- en inkomenszekerheid en nauwelijks sociale bescherming. En bovendien duurder voor de overheid!
  • Burn-out en agressie zijn reële problemen, ook bij de overheid: stress en oververmoeidheid zijn goed voor een kwart van de ziektedagen. Waar blijven de maatregelen rond werkbaar werk?
  • Sociale dialoog = samen vooruit: we pleiten voor een goed georganiseerd, efficiënt sociaal overleg. In alle sectoren, maar ook globaal, moeten er opnieuw tweejaarlijkse cao’s worden afgesloten.
  • Bied pensioenperspectieven in plaats van verbroken beloftes: de afgelopen jaren werden er al tal van wijzigingen doorgevoerd. Het resultaat is langer werken, voor minder pensioen. De belofte uit het regeerakkoord dat alles zou gepaard gaan met goed sociaal overleg werd niet waargemaakt.

ACV Openbare Sector vormt het samenwerkingsverband van de ACV-centrales voor de openbare sector. Het gaat over ACV Openbare Diensten, ACV Transcom, COV (Christelijk Onderwijzersverbond), COC (Christelijke Onderwijscentrale) en CSC Enseignement.

 

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.