header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 4 juli 2006

Onderwijsvakbonden miskend door Vlaams parlement!

Vandaag besprak de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs. Met dit besluit wil de Vlaamse regering met terugwerkende kracht tot 1 september 2005 de diverse "proeftuinen" van minister Vandenbroucke legaliseren. Deze legalisatie met terugwerkende kracht is nodig omdat de proeftuinscholen het volledige schooljaar in de illegaliteit hebben gewerkt bij gebrek aan wettelijke basis. Wordt dit decreet niet goedgekeurd vóór 1 september 2006, dan is er ook geen wettelijke basis voor de proeftuinen voor volgend schooljaar.

Omdat het Vlaams Belang minister Vandenbroucke wilde jennen, vroeg het een hoorzitting over dit decreet. Gelet op het aantal parlementairen van het Vlaams Belang in de commissie Onderwijs, kon deze commissie niet anders dan ingaan op deze vraag, maar de commissie besliste ook dat enkel de onderwijskoepels op deze hoorzitting zouden uitgenodigd worden.

COC heeft bij deze gang van zaken enkele bedenkingen:

1. Het Vlaams Belang misbruikt zijn recht om een hoorzitting te vragen voor zuiver politieke doeleinden. Niet de inhoud van het dossier is belangrijk, maar enkel het feit dat er een vertraging optreedt.

2. De commissie Onderwijs, die bepaalt wie op de hoorzitting uitgenodigd wordt, miskent de onderwijsvakbonden door enkel de koepels uit te nodigen. Nochtans gingen de meeste koepels wel akkoord met het ontwerp van decreet, terwijl geen enkele onderwijsvakbond akkoord ging. De parlementairen zijn blijkbaar niet echt geïnteresseerd in de visie van de vakbonden.

COC roept de onderwijskoepels dan ook op om niet in te gaan op de vraag van de commissie Onderwijs, enerzijds omdat zij gebruikt worden in een politiek spel, anderzijds omdat het Vlaams parlement dat de mond zo vol heeft van de participatiegedachte, deze gedachte niet toepast in de praktijk. Door niet in te gaan op de uitnodiging van de commissie Onderwijs zouden de koepels een krachtig signaal geven aan de betrokken parlementairen.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.