header

« Terug naar het overzicht

donderdag 1 april 2004

VSKO gijzelt de personeelsleden

De ACV-onderwijscentrales COC en COV hebben met verontwaardiging kennis genomen van het persbericht van het VSKO waarin onomwonden wordt gesteld dat de katholieke schoolbesturen overwegen om de verplaatsingskosten van hun personeelsleden in het kader van het woon-werkverkeer niet langer te betalen. Dit omdat de minister nalaat de voorschotten op een fatsoenlijke manier terug te betalen.

Voor de COC en het COV is het volstrekt onaanvaardbaar dat de personeelsleden hiervan uiteindelijk de dupe zouden worden. Zij hebben recht op de desbetreffende regeling en vergoedingen. Het getuigt daarom ook van onbehoorlijk en onfatsoenlijk bestuur, ditmaal van de kant van de schoolbesturen, mochten zij ertoe beslissen de personeelsleden te laten opdraaien voor de niet-prefinanciering van deze vervoerskosten.

Voor de COC en het COV kan het ook niet dat de minister nalaat om hiervoor tijdig de nodige middelen vrij te maken. De COC en het COV zullen dan ook zo snel mogelijk de nodige stappen ondernemen om uit deze tergende impasse te geraken. In geen geval mag slecht bestuur verhaald worden op de kap van het personeel.

Jos Van Der Hoeven            Romain Maes


 
Onze website maakt gebruik van cookies.