header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 4 februari 2003

Het vermeende lerarenoverschot en het recht van jongeren vanaf 14 om in beroep te gaan tegen hun beoordeling

1. Lerarentekort en lerarenoverschot: de minister in de rol van de leugenkampioene

Antiquair Fernand toonde zich in de meest recente aflevering van FC De Kampioenen weer een sjoemelaar eerste klas. Centrale figuur in het tweede deel is minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten, de leugenkampioene.

 • De minister beweert dat zij door haar maatregelen het lerarentekort heeft opgelost. COC wijst erop dat er nooit een fundamenteel en algemeen lerarentekort is geweest. Er was alleen een zeer selectief tekort in bepaalde vakgebieden en bepaalde regio's.
 • De minister heeft het argument van het vermeende lerarentekort misbruikt om haar maatregel tot afschaffing van de uitstapregeling 55+ te rechtvaardigen. Ze zocht een excuus voor deze pure besparingsmaatregel, ze heeft er een gevonden.
 • De minister beweert dat het lerarentekort nu is opgelost dankzij voormelde maatregel. Dat is een leugen. In september 2000 maakten 1521 leerkrachten gebruik van de mogelijkheid om op 55+ uit te stappen. In september 2001 waren er dat 1541, in september 2002 waren er dat 1514. Conclusie: de afschaffing van de uitstapregeling 55+ heeft op dit moment totaal nog geen invloed op het aantal leerkrachten. Insinueren dat de nieuwe 58+-maatregel nu al zijn vruchten afwerpt, is dus leugenachtig. Als de minister beweert dat er in februari 2003 geen lerarentekort meer is, dan was er ook geen in 2001.
 • Het aantal nieuwe, jonge kandidaten voor het lerarenberoep is gestegen, maar helaas niet zo spectaculair. In elk geval kon het vermeende lerarentekort anno 2001 in februari 2003 niet opgevuld zijn door nieuwe afgestudeerden.
 • Als er een lerarenoverschot zou zijn, hoe verklaart de minister dan dat de vervangingspool niet overvol zit?
 • Het reduceren van het aantal lesuren van 36 naar 32 in het technisch en beroepsonderwijs: dàt zal een lerarenoverschot in de technische vakken veroorzaken.

Voor COC is het duidelijk: hier wordt een spelletje gespeeld met de waarheid. Er WAS geen fundamenteel en algemeen lerarentekort, en er IS op dit moment geen algemeen lerarenoverschot. Het is bijzonder pijnlijk dat de minister voor beide fenomenen het afschaffen van de 55+-uitstapregeling als argument inroept.
Elke politicus en politica die op 18 mei naar de gunst van de federale kiezer hengelt, probeert zoveel mogelijk in de kijker te lopen. Ook op dat vlak is Marleen Vanderpoorten een heuse kampioene.

2. Leraar worden, weer een stukje minder aantrekkelijk

 • Voor de zoveelste keer moesten het onderwijspersoneel en de onderwijsvakbonden het nieuws over een ontwerpdecreet van minister Vanderpoorten uit de pers vernemen. Over een tekst beschikken wij nog steeds niet. Alweer een staaltje van misleiding en mediageilheid.
 • Uiteraard kant COC zicht niet tegen rechten van kinderen en hun ouders, vroeger niet en nu niet. Examens moeten een objectieve toets zijn over de kennis van de aangebrachte leerstof. Van een leraar mag worden geëist dat hij objectief corrigeert.
 • De leraar beoordeelt een leerling niet geheel op eigen houtje. In de klassenraad wordt elke beoordeling objectief gewogen.
 • Het mag niet uitgesloten worden dat ouders twijfelen aan de correcte evaluatie van hun kinderen. Ouders hebben er recht op dat de school zich verantwoordt voor de toegekende beoordeling. COC kan zich vinden in een regeling die dat recht waarborgt.
 • COC vindt het echter bijzonder pijnlijk dat een minister die beweert het lerarenberoep hoog in het vaandel te dragen, een ontwerp van decreet lanceert waarbij jongeren autonoom, zonder medeweten en eventueel tegen de wil van hun ouders, in beroep kunnen gaan tegen een beoordeling van een leraar die door de klassenraad bevestigd werd. Op die manier wordt de deskundigheid van en het vertrouwen in leraar en klassenraad op ongehoorde wijze uitgehold. Als dit op 1 april in de kranten gestaan had, dan had iedereen dit een bijzonder geslaagde grap gevonden.
 • Uit de eerste reacties blijkt al dat de leerlingen zélf hier helemaal niet blij mee zijn ("Dit is een verkiezingsstunt van de minister").
 • Wanneer ontwerpt Vanderpoorten eens een decreet waardoor het onderwijspersoneel beroep kan aantekenen tegen onrechtvaardige beslissingen van de inrichtende macht? Of tegen totaal ondoordachte hersenspinsels van de minister? Wanneer zal de minister het ook eens hebben over de rechten van de leraar?

Zo wordt het lerarenberoep weer een stuk minder aantrekkelijk.
Een lijstje?

 • Uitstapregeling 55+ opgetrokken naar 58+.
 • Een al te overhaaste hertekening onderwijslandschap basisonderwijs.
 • Een zinloze hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs.
 • De minister misbruikt de conclusies van de Rondetafelconferentie die zonder consensus van de deelnemers werd afgesloten.
 • De minister misbruikt de voorstellen van de Koning Boudewijnstichting tot het omploegen van het onderwijssysteem.
 • Het dreigende gevaar van differentiële verloning en enveloppenfinanciering die uit het tweede deel van de loonstudie naar voren komen.
 • 14-jarigen die zelf hun beoordeling kunnen aanvechten.

Word leraar, Vanderpoorten garandeert je constante onzekerheid!


 
Onze website maakt gebruik van cookies.