header

« Terug naar het overzicht

donderdag 4 oktober 2012

Dag van de Leraar

 Investeren in het onderwijs is investeren in de toekomst!

Op 5 oktober wordt internationaal de Dag van de Leraar gevierd. Minister-president Peeters wachtte niet op deze dag om zijn lof en waardering uit te spreken voor de leraar en het onderwijs. Hij deed dit al tijdens zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement.

Waren we meer politiek geschoold, dan hadden we geweten dat woorden van lof in het politieke bedrijf meestal gevolgd worden door daden die de woorden ongeloofwaardig maken. Zo was het ook deze keer. De daden hielden het voornemen in om de totale loonmassa van de Vlaamse Gemeenschap met 1 % te verlagen. Een lager loon of minder personeel? De vakbonden mogen kiezen. Welnu, dat is geen keuze.

Liever een ‘Dag van het Onderwijs’

De ‘Dag van de Leraar’ wordt al te dikwijls afgedaan als een dag waarop de leraars in de bloemetjes moeten gezet worden. Geef ze een extra schouderklopje, een bloemetje, een doosje pralines of een andere attentie en ze kunnen weer een jaar voort.

Een ‘Dag van de Leraar’ moet veel meer zijn dan dat. Daarom spreken we ook liever over een ‘Dag van het Onderwijs’. Op deze dag zouden mensen er wereldwijd aan herinnerd moeten worden dat onderwijs een kinderrecht is, dat kwaliteitsvol onderwijs dé sleutel op de toekomst is. In het onderwijs worden de kinderen, leerlingen, studenten… van vandaag gevormd opdat zij de problemen van morgen en overmorgen zouden kunnen oplossen. Een school moet de leerlingen de kennis, de inzichten en de competenties bijbrengen die hen wapenen voor de volgende decennia. Al te weinig wordt beseft dat de kinderen van nu de steeds complexer wordende wereld van morgen in handen hebben. Daarom kan er niet bespaard worden op het onderwijs. Integendeel, kwaliteitsvol onderwijs vergt blijvende investeringen. Investeringen in omkadering, in gebouwen en in mensen. Investeren in het onderwijs is investeren in de toekomst.
Daarom ook mag er niet gesold worden met de mensen die de kinderen van vandaag vormen. Het loon waarop zij recht hebben, mag niet vervangen worden door een extra schouderklopje of een extra bloemetje. Dat is voor hen een kaakslag en een vernedering. Hun werk moet ook werkbaar blijven, daarom mag er niet geraakt worden aan de personeelsomkadering.

Het onderwijs krijgt vandaag al het vertrouwen van de bevolking. Het vertrouwen van de overheid heeft het blijkbaar niet. Tekorten op de begroting mogen niet verhaald worden op het onderwijs, noch op de dienstverlening van die overheid ten aanzien van de bevolking. Een overheid die deze keuze toch maakt, legt een hypotheek op de toekomst van de kinderen én van de maatschappij. Wij zullen daarom geen ingrepen aanvaarden in de lonen én evenmin andere ingrepen die de kwaliteit van ons onderwijs in gevaar brengen.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.