header

COC

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


donderdag 11 februari 2010

Eisencahier CAO III - hoger onderwijs


maandag 21 september 2009

Het GOK-decreet: het inschrijvingsrecht


maandag 21 september 2009

Het GOK-decreet: het extra ondersteuningsaanbod


maandag 21 september 2009

Het GOK-decreet: de lokale overlegplaforms


vrijdag 29 mei 2009

Memorandum Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: rapport Soete deel 2


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: rapport Soete deel 1


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: rapport rationalisatiecommissie


donderdag 30 april 2009

CLB: volledig rapport Depreeuw


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: Vloradvies


 
Onze website maakt gebruik van cookies.