header

Overheid

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


maandag 1 september 2008

Ontwerp van besluit betreffende de bedrijfsstages


maandag 1 september 2008

Ontwerp van besluit vervangingen voor korte afwezigheden


maandag 16 juni 2008

Nota Hoger Beroepsonderwijs


maandag 16 juni 2008

Nieuwe nota kwalificatiestructuur


vrijdag 29 februari 2008

Voorontwerp van decreet betreffende het stelsel Leren en Werken


donderdag 14 februari 2008

Onderzoeksrapport tevredenheid CLB


donderdag 14 februari 2008

Rapport rationalisatie HO


woensdag 23 januari 2008

Conceptnota Ronde tafelconferentie Brussel


maandag 29 oktober 2007

Beleidsbrief minister Vandenbroucke


vrijdag 5 oktober 2007

Discussienota Hoger Beroepsonderwijs


 
Onze website maakt gebruik van cookies.